ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 043 712 160


ยินดีต้อนรับ ระบบพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน
***ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ หากข้อมูลมีการผิดพลาด กรุณาตรวจสอบกองคลัง***


***เฉพาะการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก กรุณาใช้ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เป็น username และ password หลังจาก Login แล้ว เพื่อความปลอดภัยขอให้ท่านกำหนดรหัสผ่านเป็นรหัสของท่านเอง ในการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใช้ username เป็นรหัสประจำตัวประชาชน และ password เป็นรหัสลับที่ท่านแก้ไขแล้ว

***ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมกับระบบเก่า